Konkurs

Når tingretten beslutter at det skal åpnes konkurs hos en skyldner, eller at et selskap skal tvangsavvikles etter reglene om konkurs, oppnevnes det en bostyrer som forestår det videre praktiske arbeid. Som bostyrere oppnevnes advokater.

Nordmøre tingrett har utarbeidet retningslinjer for bostyrere som også beskriver gangen i behandlingen av konkursbo.


Til toppen