Når går rettssaken

I 6. etasje i tinghuset finnes en informasjonstavle hvor det fremgår hvilken rettssal dagens saker avholdes i. For øvrig kan informasjon fås i rettens ekspedisjon.

Nedenfor kan du søke for å finne når og hvor en rettssak går, samt rettens administrator og advokater.

I sivile saker vil navn på partene framgå, hvis det ikke er saker som skal unntas fra offentlighet i tråd med domstolloven. Det gjelder for eksempel familiesaker.

Søk

Du må oppgi en fra-dato
Du må oppgi en til-dato
Til toppen