Om Nordmøre tingrett

Bilde internettside - Framnæs.jpg

Nordmøre tingrett er domstol i første instans for de 9 kommunene på Nordmøre: Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

Tinghuset er lokalisert i Kristiansund, hvor de fleste rettssakene blir avholdt. Dersom praktiske hensyn tilsier det, gjennomføres rettsmøter i den kommune hvor personer eller gjenstander for saken har sin tilhørlighet. Slike møter avholdes som regel i kommunens rådhus.

Nordmøre tingrett er en domstol med full fagkrets, det vil si at domstolen i tillegg til dømmende virksomhet også har enkelte forvaltnings- og registreringsfunksjoner.

Domstolens dømmende oppgaver er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse tvister i sivile saker. Begjæringer om konkurs og tvangssalg besluttes og behandles i tingretten. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Domstolen er normalt bemannet med fire dommere; en sorenskriver, to tingrettsdommere og én dommerfullmektig. Det er for tiden 6 saksbehandlere ansatt i domstolen.

I tinghuset i Kristiansund er det 5 rettssaler.

Kontorets åpningstid er:

Mandag - fredag kl 0800 - kl 1545

(I perioden 15. mai - 14. september kl 0800 - kl 1500)

 

Til toppen