Om Ofoten tingrett

Ofoten tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Salangen, Lavangen, Gratangen, Lødingen, Evenes, Narvik, og Hamarøy.

Åpningstid:         08 - 15:45(15:00)

Telefon:              769 67760                                                                             

Besøksadresse: Kongensgate 39, 3. etg. Inngang Narvik Bibliotek.  

Postadresse:      Postboks 343, 8505 Narvik   

Epost:                 ofoten.tingrett@domstol.no 

Web:                   www.domstol.no/ofoten     

For skolene:       se mer på www.domstol.no

Til toppen