Nyheter

Rettens dag 26. okt. 2019

Bruk et par timer på å lære domstolene bedre å kjenne! På Rettens dag åpnes dørene i Høyesterett, Borgarting og Oslo tinghus for byens befolkning.

Hafslund ASA - skjønn avhjemlet

I skjønnssak vedrørende fastsettelse av løsningssum etter Oslo Energi Holdings tvangsovertakelse av minoritetsaksjonærenes aksjer i Hafslund ASA, har Oslo tingrett avhjemlet skjønn 11. februar 2019.

Oslo tinghus 25 år

I disse dager feirer vi 25-årsjubileet for Norges største og flotteste tinghus, som blant annet rommer 58 rettssaler og 16 meklingsrom.

Aksjeskjønn - Hafslund

I skjønnssak 17-180987SKJ-OTIR/06 vedrørende fastsettelse av løsningssum etter Oslo Energi Holdings tvangsovertakelse av minoritetsaksjonærenes aksjer i Hafslund ASA, vil skjønn bli avhjemlet av Oslo tingrett 11. februar 2019.

Landets eneste tinghusforvalter

Nina Gulbrandsen er tinghusforvalter i Oslo tinghus, og har 25 år bak seg i domstolssektoren. I siste nummer av Rett på sak kan du lese portrettintervjuet med henne. Her får du både tilbakeblikk og tanker om framtida. Les hele intervjuet her.

Høy kvalitet på tolkning i Oslo tingrett

98 prosent av tolkingen i hovedforhandlinger i Oslo tingrett utføres av kvalifiserte tolker. Tallene som Dagsrevyen 21 oppgir onsdag er ikke riktige for Oslo tingrett.

Oslo kommune må betale 33 millioner

I en tvist om sluttoppgjøret mellom Oslo kommune og Atlant Svs AS, er Oslo kommune dømt til å betale 33,3 millioner kroner for utførte kontrakts- og tilleggsarbeider.

Arrangement om Aktørportalen

Usikker på Aktørportalen? Mandag 17. september fra kl. 08.00 til 16.00 kan du spørre om alt du vil, og få praktisk hjelp til å komme i gang. Aktørportalen blir obligatorisk fra 15. september. Gå ikke glipp av denne muligheten! 

Dom i "ulvesaken"

Stiftelsen WWF saksøkte staten ved Klima- og miljødepartementet, som har fattet vedtakene om lisensfelling av ulv. WWF fikk ikke medhold.

Mulighetsstudie i Oslo tinghus

Det er over 20 år siden Oslo tinghus sto ferdig. På denne tiden har organisasjonen og arbeidsmetodene forandret seg, og tinghuset skal møte andre behov enn tidligere. Derfor er det på tide å tenke nytt.

Stanser ikke ulvejakt

Oslo tingrett sa i dag nei til å midlertidig stanse lisensfellingen av ulv. WWF vant altså ikke fram med sitt krav i denne omgangen.

"Klimasøksmål" førte ikke frem

I dommen som ble avsagt i dag, 4. januar 2018, ble staten ved Olje- og energidepartementet frifunnet i det såkalte klimasøksmålet.

Utenlandske kriminelle raskt dømt

Etter ett år med prosjektet Hurtigbehandling av straffesaker kan resultatene oppsummeres som gode. 264 personer har fått avgjort sin straffesak på gjennomsnittlig på 18 dager. Mange av disse ville ellers ikke blitt dømt eller ville sittet uforholdsmessig lenge i varetekt.

Må stanse felling av ulv

Stiftelsen WWF Verdens Naturfond har saksøkt Staten v/Klima- og miljødepartementet for å få opphevet vedtaket om lisensfelling av ulv i østlandsområdet (region 4 og 5).  I dag har tingretten gitt saksøker medhold i å stanse fellingen av ulv midlertidig, til hovedsøksmålet er rettskraftig avgjort.

Staten tapte sak om morselskapsgaranti

Skulle morselskapet Skeie Technology dekke datterselskapets E&P Holdings gjeld til staten? Nei, mener Oslo tingrett, og frifinner dermed Skeie Technology i søksmålet fra Finansdepartementet.

«Klimasøksmål» for retten

Tirsdag 14. november starter rettssaken om petroleumsutvinning i Barentshavet. To miljøorganisasjoner har saksøkt Staten, for å oppheve vedtaket om utvinningstillatelser gitt i 23. konsesjonsrunde.

Må sperre for Popcorn Time

En kjennelse fra Oslo tingrett i dag pålegger Telenor og 13 andre tilbydere av internett å blokkere kundenes tilgang til domenenavn knyttet til programmet Popcorn Time.

Domsavsigelse i Jensen-/Cappelen-saken

På mandag 18. september kl. 09.30 i rettssal 250 i Oslo tinghus er det rettsmøte for domsavsigelse i saken. Domsavsigelsen er åpen, men det er begrenset antall plasser til tilhørere.

Brev til Stortinget

En sterkt forverret økonomi med budsjettkutt og nedbemanning har fått Oslo-domstolene til å skrive brev til stortingsrepresentantene fra Oslo-benken i dag. Sorenskriverne advarer mot lengre køer og andre uheldige konsekvenser hvis utviklingen ikke snus i tide. Les brevet her.

Praktisk informasjon om Jensen-/Cappelensaken

Straffesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen går i rettssal 250 fra 9. januar. Den er i utgangspunktet åpen for publikum, men det kan bli besluttet lukkede dører for kortere eller lengre sekvenser underveis.

- Lovforslag svekker tilliten til domstolen

I et høringsbrev foreslår regjeringen å endre barneloven på en måte som reiser spørsmål av svært prinsipiell karakter, skriver Oslo tingrett i en høringsuttalelse. Tingretten er særlig skeptisk til punktet om å innføre en plikt for domstolene til å reise sak om tap av foreldrerettigheter.

Gruppesøksmål mot DNB

Oslo tingrett har i dag besluttet å fremme et gruppesøksmål fra andelseierne i verdipapirfondet DNB Norge mot Dnb Asset Management AS.

Beslutninger Jensen-saken

Oslo tingrett har avsagt to beslutninger i Jensen-saken. Den ene beslutningen gjelder spørsmålet om hele de tiltaltes forklaring og hele eksaminasjonen av dem skal skje for lukkede eller åpne dører. Den andre beslutningen gjelder om det skal gis anledning til å filme og fotografere deler av hovedforhandlingen.

Informasjon om branntilløp

Mandag 8. august kl. 22.56 satte en person fyr på et plagg foran hoveddøren til tinghuset. Brannen ble raskt slukket av personer som kom til med slukkeapparater, men hoveddøren ble brannskadet.

Ingen bønnepause i retten

Det er ikke riktig, slik det går fram i VG i dag,  at retten har besluttet "bønnepauser" i terrorsak.

Staten dømt for menneskerettighetsbrudd

Soningsforholdene for Anders Behring Breivik representerte en krenkelse av menneske­rettighetskonvensjons artikkel 3. Det konstaterer Oslo tingrett i en dom avsagt i dag. 

Dom i saken om soningsforhold

Dom i saken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik er tilgjengelig fra kl. 15.00 på onsdag 20. april.  The verdict in the lawsuit regarding prison regime and claimed violation of human rights (ECHR) will be available from 3 PM Wednesday 20th of April.

AF Gruppen Norge vant frem med sine krav

Saken gjelder en anbudskonkurranse som ble utlyst av Statens veivesen i januar 2012. AF Gruppen saksøkte staten for uberettiget avvisning av deres tilbud. Saksøkeren får medhold i kravene i tingretten.

Rettssak om soningsforhold

Rettssaken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik starter i Telemark fengsel, Skien avdeling 15. mars 2016, og avsluttes fredag 18. mars.

Vil du bli meddommer?

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. Valg av meddommere skjer hvert fjerde år. Ønsker du å bli meddommer, kan du nå melde din interesse til Oslo kommune.

Lov å si potetgull

Maarud har fram til i dag hatt enerett på å kalle chipsen sin for "potetgull". Nå har Oslo tingrett bestemt at Maaruds varemerkeregistrering av ordet er ugyldig.

Staten frifunnet i Gassled-saken

Staten v/Olje- og energidepartementet er i Oslo tingrett frifunnet i søksmålet fra Njord Gas Infrastructure, Solveig Gas Norway, Silex Gas Norway og Infragas Norge.

Røykfrie inngangspartier

Fra 1. juli innskjerpes tobakkskadeloven, og offentlige bygg og virksomheter skal ha røykfrie inngangspartier.

Staten fikk delvis medhold i omfattende skattesak

Det sivile søksmålet fra Transocean Offshore Ltd. og Transocean Offshore International Ventures Ltd. førte delvis fram, men tingretten kom fram til at de to selskapene har en skatteplikt på ca. NOK 600 millioner.

Brudd på menneskerettigheter

Oslo tingrett har konstatert at Staten begikk konvensjonsbrudd da en mann ble holdt for lenge på glattcelle i politiarresten. Han får en oppreisning på 25.000 kroner.

Hells Angels beholder hovedkvarteret

Hovedkvarteret til Hells Angels på Alnabru blir ikke inndratt. Klubben må imidlertid betale 750 000 kroner i bot for brudd på våpenloven.

Tapte mot vinprodusent

Bache-Gabrielsen Norge AS tapte søksmålet mot den chilenske vinprodusenten Vinã La Rosa S.A.

Dømt for grovt bedrageri

31. januar ble en mann i 40-årene dømt til fengsel i tre år og ni måneder for grovt bedrageri. Bedrageriene fant sted fra 2005 til 2008.

Må betale erstatning for stort kattehold

I en tvistesak i Oslo tingrett i januar ble en kvinne dømt til å betale 556 865 kroner i erstatning til en annen kvinne. Bakgrunnen for søksmålet var kvinnens store kattehold i en leilighet hun hadde leid.

Canica tapte skattesak om seilbåt

Stein Erik Hagens familieselskap Canica tapte skattesaken om seilbåten, og får ikke godkjent fradrag på kr 81 millioner. Det har Oslo tingrett avgjort i dag.

Dom i "Neda"-saken

Oslo tingrett har i dag avsagt dom i den såkalte Neda-saken. Avgjørelsen innebærer at Utlendingsnemndas vedtak av 11. april 2013 kjennes ugyldig. Rettens avgjørelse innebærer at UNE må vurdere saken på nytt. Den innebærer ikke at familien har lovlig opphold i Norge.

Leietakere i HA-lokalet kan flytte inn igjen

Oslo tingrett har i dag bestemt at leietakerne i klubblokalene til Hells Angels kan flytte tilbake. Retten mener beslaget er godt nok sikret ved at politiet tinglyser en urådighetserklæring.

Neda-saken utsettes med én dag

Den såkalte "Neda"-saken skulle etter planen startet tirsdag 29. oktober. Sykdom og habilitetsspørsmål førte til at den blir utsatt med én dag.

Bremanger kommune vant fram

Bremanger kommune i Sogn og Fjordane vant fram med søksmålet mot Danske bank om derivatavtaler inngått i 2006 og 2007.

Hudkrem-produsent anker dom

Hudkrem-produsenten "Naturlig valg" tapte søksmålet mot Forbrukerrådet. Nå ankes dommen videre til lagmannsretten.

Samfunsstraff etter råkjøring

En 47 år gammel mann er dømt til samfunnsstraff etter at han kjørte i 148 km/t ved Strynefjell i Skjåk. I tillegg mister han førerkortet i 10 måneder.

Ulovlige cannabisfrø

En 23 år gammel mann fikk 14 dagers betinget fengsel for å ha innført 10 cannabisfrø til Norge.

Fortsatt tvungent psykisk helsevern etter familiedrap

En 49 år gammel mann ble i mars 2010 funnet skyldig i drapet på ektefellen og parets to sønner på 5 år og 9 måneder. Mannen ble i mars 2010 dømt til tvungent psykisk helsevern. Nå har Oslo tingrett besluttet at mannen fortsatt skal undergis samme behandling.

Raskere beramming av dommeravhør

Barn som kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep, har måttet vente lenge på å bli avhørt. Nå skal nye rutiner få ventetiden ned.

Prisavslag for trekkfullt hus

Et par kjøpte en enebolig på vestkanten i Oslo. Kort tid etter overtakelsen, oppdaget de en kald trekk i boligen. Det viste seg at boligen ikke hadde trelags isolerglass i vinduer og verandadør, slik det stod i verdi- og lånetaksten.

Narkotikatiltalt fikk åtte år

I Oslo tingrett fredag 5. april ble en mann dømt til fengsel i åtte og et halvt år for oppbevaring og salg av narkotika, samt heleri. Mannen må også tåle inndragning av en Audi TT personbil, en Bakai pistol og 862.000,- kroner. En medtiltalt kvinne ble frikjent.

Nathan vant fram

Oslo tingrett har i dag kommet fram til at UNEs vedtak i den såkalte Nathan-saken må kjennes ugyldig.

Dømt etter hallikparagrafen

En kvinne i 50-årene er dømt til 45 dager betinget fengsel for å ha disponert sin leilighet for prostitusjonsvirksomhet, samt tatt i mot henvendelser fra kunder.

Folkemord i Rwanda

En mann er dømt til fengsel i 21 år for medvirkning til overlagt drap på et stort antall personer. Drapene var en del av folkemordet som fant sted i Rwanda i 1994, der rundt 800 000 mennesker ble drept i løpet av tre måneder.

Cannabisplantasje i Oslo sentrum

Etter å ha dyrket og oppbevart 299 cannabisplanter i en leilighet i Oslo sentrum, ble mannen i trettiårene dømt til fengsel i ett år og syv måneder av Oslo tingrett.

Straffedømt 17 ganger – dømt igjen.

En mann i trettiårene ble av Oslo tingrett dømt til fengsel i 10 måneder for vold. Mannen er tidligere straffedømt 17 ganger, og soner for tiden en annen dom.

Strippeklubb tilkjent 1,9 millioner

Oslo kommune er dømt til å betale 1,9 millioner i erstatning til Den Blue Engel AS. I tillegg må kommunen betale saksomkostninger og forsinkelsesrenter fra desember 2010.

Fikk 240.000 i prisavslag

Leiligheten paret kjøpte var 9 kvadratmeter for liten. I januar fikk de medhold i Oslo tingrett om mangelansvar og prisavslag.

Fengsel for dyremishandling

En kvinne og hennes sønn ble i Oslo tingrett 31. janaur dømt til fengsel for dyremishandling av to hunder. De tiltalte mister i tillegg retten til å ha hund.

Tvil om korrekt mengde cannabis

En 32 år gammel mann ble i Oslo tingrett 17. januar dømt til to års fengsel, hvorav 10 måneder betinget med en prøvetid på to år. Grunnlaget for dommen er at tiltalte blant annet  har dyrket fram og oppbevart 130 marihuanaplanter, med salg som formål.

Retten opphever avslag om asyl

En iransk kvinne i 30-årene fikk i Oslo tingrett omgjort avslaget på sin asylsøknad. Kvinnen har konvertert fra islam til kristendom, og frykter derfor å reise tilbake til Iran.

Soner dom - dømt på ny

En mann på 45 år er dømt for heleri og hvitvasking av 3,3 millioner. Tiltalte soner for tiden en dom på åtte år og seks måneder i fengsel for innførsel og omsetning av narkotika.

- Rettens raske gang kan spare millionbeløp

En ny og raskere måte å gjennomføre rettssaker på er testet ut i Oslo tingrett. «Prøvesaken» ble kuttet fra 12 uker til 8 dager, og ga kostnadsbesparelser på 4-5 millioner kroner. Dette skriver Dagens Næringsliv 22. november 2012.

Brev om budsjettet 2013 til justiskomiteen

Lederne i de største tingrettene, som representerer mer enn halvparten av sakene som behandles, og lederne i alle landets lagmannsretter, har i et møte med Domstoladministrasjonen 18. oktober fått presentert konsekvensene av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013.

Philip Morris tapte mot Staten

1. januar 2010 ble det innført forbud mot synlige tobakksvarer i butikker og utsalgssteder. Den store tobakksaktøren Philip Morris mente forbudet var i strid med EØS-avtalen. Oslo tingrett kom til motsatt resultat, og frifant Staten.

Krekar dømt etter § 147 c

Mullah Krekar ble 28. august dømt av Oslo tingrett til 1 års fengsel for overtredelse av straffelovens § 147 c første ledd. Dette er første gang noen har blitt tiltalt og dømt etter denne bestemmelsen, som dreier seg om oppfordring til terrorhandlinger.

Staten frifunnet i sak om allmenngjøring

Forskriften om delvis allmenngjøring av verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien er ikke i strid med EØS-retten og ligger innenfor allmenngjøringsloven, fastslår Oslo tingrett.

Pilestredet 103 vant fram

Borettslaget Pilestredet 103 får redusert gjelden sin med åtte millioner kroner og får blant annet 10 millioner kroner i erstatning.

IBM må betale 106 mill. til Telenor

Telenor krevde nærmere 260 millioner kroner fra IBM, etter et strandet IT-prosjekt. Oslo tingrett fant grunnlag for å tilkjenne Telenor 106 millioner kroner.

Tingrettens saksmengde øker sterkt

Kvartalsstatistikken for Oslo tingrett viser sterk vekst for både sivile saker og straffesaker. Flere saker i kø vil på sikt gi økende saksbehandlingstider.  

Årsmeldingen 2008 er kommet

For første gang i historien oppfyller Oslo tingrett alle målsettinger for gjennomsnittlige behandlingstider.

Stopper ikke Vigrid-film på YouTube

Oslo tingrett har avvist kravet fra organisasjonen NorgesPtriotene og dens leder, Øyvind Heian, om å fjerne filmen ”Vigrid: Det siste oppgjøret” fra nettstedet You Tube. Avgjørelsen er ikke tatt uten tvil, på grunn av krenkende ytringer retter mot Heians person. Terskelen for forhåndssensur skal imidlertid være svært høy, og også NorgesPatriotene og Heian selv bruker sterke virkemidler, mener...

Transocean tapte patentsak

Oslo tingrett har kjent Transoceans to norske patenter på "Dual Activity Drilling" ugyldige på grunn av såkalt ”manglende oppfinnelseshøyde”. Transocean ble også pålagt å betale sakens omkostninger.