Hafslund ASA - skjønn avhjemlet

I skjønnssak vedrørende fastsettelse av løsningssum etter Oslo Energi Holdings tvangsovertakelse av minoritetsaksjonærenes aksjer i Hafslund ASA, har Oslo tingrett avhjemlet skjønn 11. februar 2019.

Skjønnsretten har fastsatt løsningssummen til 147,13 kroner per aksje.

Skjønnet blir forkynt ved postforkynning for de saksøkte som ikke er representert ved prosessfullmektig. De saksøkte må returnere skriftlig mottakskvittering til tingretten.

Les skjønnet her.

Oslo District Court has on 11 February 2019 handed down its decision in the matter of judicial valuation of the redemption price of the shares in Hafslund ASA after Oslo Energi Holding’s takeover of the minority shareholders’ shares.

The court has set the value of the redemption price for the shares at 147,13 NOK per share.

The decision will be served on the defendants by mail. The defendants must return a written confirmation of receipt of the decision to Oslo District Court.

Read the decision.