Aksjeskjønn - Hafslund

I skjønnssak 17-180987SKJ-OTIR/06 vedrørende fastsettelse av løsningssum etter Oslo Energi Holdings tvangsovertakelse av minoritetsaksjonærenes aksjer i Hafslund ASA, vil skjønn bli avhjemlet av Oslo tingrett 11. februar 2019.

Skjønnet vil bli forkynt per ordinær post for de saksøkte som ikke er representert ved advokat. Skjønnsavgjørelsen vil samtidig bli gjort tilgjengelig her.

Skjønnet vil bli oversatt til engelsk og oversettelsen vil bli gjort tilgjengelig her så snart den foreligger.

Oslo District Court will on 11 February 2019 hand down its decision in the matter of judicial valuation of the redemption price of the shares in Hafslund ASA after Oslo Energi Holding’s takeover of the minority shareholders’ shares.

The decision will be translated into English and the translation will in due course be made available here.

 

Har spørsmål om saken, kan du sende en epost til: oslo.tingrett_skjonn.oeh@domstol.no