Årsstatistikk for Oslo byfogdembete 2016

I 2016 økte antall begjæringer om midlertidig forføyning og konkurs, etter en nedgang i 2015. Antall begjæringer om tvangssalg har fortsatt å gå ned.

Årsmelding er under utarbeidelse.

Utdrag av årsstatistikken kan leses her, og en mer detaljert utgave finner du her.

Til toppen