Avgjørelse om felling av ulv i Slettåsreviret

Retten har i kjennelse av i dag kommet til at vilkårene for forføyning ikke er til stede. Retten kom til at departementet har tolket loven riktig. Les kjennelsen her.

Til toppen