Fagforeningen Junit fikk ikke medhold i begjæring om midlertidig forføyning

Begjæringen var rettet mot tidligere styreleder i foreningen med krav om
overlevering av administrasjonsrettigheter til en Facebookgruppe.
Kjennelsen kan leses her.

Til toppen