Høyesterett gir Stiftelsen Lovdata medhold

Høyesterett har gitt Stiftelsen Lovdata medhold i saken mot Rettspraksis.no og opprettholder Oslo byfogdembetes kjennelse inkludert sakskostnadsavgjørelsen. Les mer her.

Til toppen