Foreslår standardsats for inkasso-salær i tvangssalg

Oslo byfogdembete ser at flere inkassobyråer krever høyere salærer enn nødvendig for vanlige begjæringer om tvangssalg av bolig. I et brev til Justisdepartementet foreslår domstolen at det innføres standardsatser for slike begjæringer.

Oslo byfogdembete har observert at et flertall av inkassobyråene krever 3000 – 4000 kroner for en vanlig begjæring om tvangssalg av bolig. Tidligere denne måneden sendte derfor domstolen et brev til 11 inkassobyråer, der man ber om å vurdere denne praksisen. Domstolen ser ingen grunn til at gebyret i vanlige saker skal være høyere enn to rettsgebyrer, dvs. 2344 kroner.  En vanlig begjæring er standardisert og lite arbeidskrevende for inkassobyråene.

Nå ber også Oslo byfogdembete om at Justisdepartementet vurderer å innføre maks-satser eller standardsatser for slike salærer i vanlige tvangssalgs-saker.

Les brevene her.

Til toppen