Høring - domstolstruktur Osloregionen

Oslo byfogdembete mener dagens struktur bør opprettholdes. Vi er i mot endringer som reduserer domstolens størrelse. Dette gjelder særlig fordi kompetansemiljøet vil bli svekket. Det vil gå ut over det rettssøkende publikum og profesjonelle brukere samt vår funksjon som kompetansesenter for andre domstoler. Vi mener at hele Oslos befolkning bør få sine domstoltjenester innenfor kommunens grenser. Det bør uansett ikke fattes avgjørelse i saken før det Regjeringsoppnevnte utvalget som skal utrede særdomstoler for barn- og familiesaker samt utlendingssaker, har avgitt sin rapport.

Les mer her:

Domstoladministrasjonens høring

Vedlegg til høringsdokument

Sluttrapport fremtidig domstolstruktur

Vedlegg til sluttrapport

Oslo byfogdembetes høringsuttalelse

 

Til toppen