Ingen endringer i domstolstrukturen i Oslo

Domstoladministrasjonens styre har i dag besluttet å ikke gjøre endringer i domstolstrukturen i Oslo. Styret uttaler samtidig at det ikke er ønskelig å vurdere en sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete.

- Beslutningen er i tråd med Oslo byfogdembete og flere viktige aktørers høringsuttalelser, blant annet Advokatforeningen og Byrådet i Oslo, sier sorenskriver Inga Merethe Vik i Oslo byfogdembete.

I saksfremlegget til styret, skriver Domstoladministrasjonens (DA) direktør Sven Marius Urke at svært mange av høringsinstansene har uttalt seg om betydningen av Oslo byfogdembete som spesialdomstol. Det fremgår også at et stort flertall av høringsinstansene presiserer viktigheten av at Oslo byfogdembete består som selvstendig enhet, og slik sikres fortsatt å kunne fungere som ressurs- og kompetansesenter for de øvrige domstolene og ha den spisskompetanse som brukerne verdsetter så høyt.

Sorenskriver Inga Merethe Vik er godt fornøyd med dagens vedtak, som innebærer at Oslo byfogdembete vil bestå som spesialdomstol og kompetansesenter på sine saksområder.
- Vi er glade for at styret har lagt vekt på våre og direktørens argumenter. For domstolens brukere har dette vedtaket stor betydning, konstaterer hun.

Les hele saksfremlegget fra DAs direktør her.

Til toppen