Krav om stans av vindkraftverkutbygging

Mandag 21. til torsdag 24. september behandler Oslo byfogdembete begjæring om midlertidig forføyning for stans av utbyggingen av Øyfjellet Vindkraftverk.

Det er Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt som har gått til sak mot Øyfjellet Wind AS og Eolus Vind Norge Holding AS.

Til toppen