Lov om rekonstruksjon fra 11. mai

Midlertidig lov om rekonstruksjon trer i kraft 11. mai 2020.

For å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19, har regjeringen tatt initiativ til en lov om rekonstruksjon. Regjeringen har vist til at den skal redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter. Loven bygger på en utredning fra 2016 ved dommer Leif Villars-Dahl i Oslo byfogdembete.

Se for øvrig leder i Dagens Næringsliv 30. april.

Til toppen