Midlertidig forføyning fra Politiets Fellesforbund ble avvist

Politiets Fellesforbund begjærte 19. september 2018 midlertidig forføyning mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet, med påstand om at staten var forpliktet til å utlyse en særskilt mellomlederstilling i politiet som ren politistilling med politigrad, og at den aktuelle stillingen ikke skulle følge den alminnelige aldersgrense, men være undergitt lavere særaldersgrense som gjelder for polititjenestemenn.

Retten avviste begjæringen da den la til grunn at forbundets krav ikke var et "rettskrav", og dermed ikke kunne gjøres til gjenstand for domstolsforfølging.

Les avgjørelsen her.  

Til toppen