Nå kan det søkes om gjeldsforhandling fra utlandet. Namsmannen i Oslo og Oslo byfogdembete er avgjørelsesmyndighet

Fra 1. okober 2017 kan privatpersoner søke om gjeldsforhandling også fra utlandet. Til nå må du ha vært bosatt i Norge for å kunne få en gjeldsordning.

Ansvaret for å behandle søknader fra personer bosatt i utlandet er lagt til namsmannen i Oslo og Oslo byfogdembete. Søknadsprosessen starter alltid hos namsmannen.

Les mer her

Til toppen