Åpner rekonstruksjonsforhandlinger for Norwegian

Oslo byfogdembete har i dag mottatt Norwegians begjæring om rekonstruksjon og har avsagt kjennelse om åpning av rekonstruksjonsforhandlinger. Les kjennelsen her

Selv om begjæringen formelt var stilet til Asker og Bærum tingrett, ble den etter avtale mellom de to domstolene overført Oslo byfogdembete til behandling, fordi Oslo byfogdembete har landets største fagkompetanse på området.

Advokat Håvard Wiker i Advokatfirmaet Ro Sommernes oppnevnes som rekonstruktør.

Les mer om rekonstruksjonsprosessen her:

https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/oslo-byfogdembete/konkurs/rekonstruksjon/ 

Til toppen