Ny arvelov vedtatt

Lov om arv og dødsboskifte (arveloven) er nå endelig vedtatt. Den ble behandlet for annen gang i Stortinget 14. mai.

Det antas pt at loven vil tre i kraft 01.07.2020.

For mer informasjon, se Stortingets nettside.

Til toppen