Oslo byfogdembete stanser ikke Vestland fylkeskommunes innkjøp av tjenestepensjon fra Storebrand

I kjennelse av i dag har Oslo byfogdembete kommet til at det ikke var grunnlag for midlertidig forføyning i saken mellom KLP og Vestland fylkeskommune. Retten la til grunn at det ikke forelå brudd på anskaffelsesregelverket. Les avgjørelsen her.

Til toppen