Oslo byfogdembete uenig i sammenslåing av Oslo-domstolene

Domstolkommisjonen har foreslått å redusere antall førsteinstansdomstoler fra 60 til 22. I Oslo er det foreslått å slå sammen Oslo byfogdembete og Oslo tingrett. Dette er Oslo byfogdembete uenig i, og har nå inngitt høringsuttalelse om dette. 

Du kan lese hele høringsuttalelsen her. 

Les også:

Kommentar på Rett24

Sorenskriver i Oslo byfogdembete har i dag også en kommentar på Rett24: Fem grunner til ikke å slå sammen Oslo tingrett og Oslo byfogdembete.

Les kommentaren her.

Til toppen