Oslo byfogdembetes ekspedisjon stengt inntil videre

På grunn av den pågående pandemien, stenges publikumsekspedisjonen inntil videre. Det innebærer at det for tiden ikke er mulig å få utført notarialbekreftelser.

For øvrige tjenester gjelder:

  • Midlertidig sikring: Du kan sende begjæringen via Aktørportalen eller på e-post til oslo.byfogdembete@domstol.no
  • Arv og skifte: Du kan få råd og veiledning på telefon 22 99 92 00.   Se også våre nettsider  (www.domstol.no/obyf)
  • Testamenter: Du kan sende testamentet i posten (Oslo byfogdembete, Postboks 2099 Vika, 0125 Oslo)
  • Oppbud: Du kan sende oppbudsbegjæring i posten (Oslo byfogdembete, Postboks 2099 Vika, 0125 Oslo) eller på e-post til oslo.byfogdembete@domstol.no
Til toppen