Oslo byfogdembetes saksstatistikk for perioden 1. januar - 30. november 2016

Saksstatistikken per 30. november kan leses her.

Til toppen