Pålegg om å avslutte boikott

Elkjøp begjærte midlertidig forføyning for å få avsluttet boikott fra streikende transportarbeidere på lager på Skårer. Boikotten omfattet fysiske hindringer for kjøring til og fra Elkjøps eiendom, slik at Elkjøps transport av varer til kunder ble stanset. Retten kom til at boikotten var ulovlig og ga pålegg om at boikotten skulle avsluttes umiddelbart.

Les kjennelsen her.

Til toppen