Parkering på egen eiendom kan resultere i parkeringsgebyr

Et større borettslag i Oslo hadde tilordnet deler av egen grunn for oppstillling av mopeder og motorsykler, men ble fra og med i høst ilagt parkeringsgebyrer fra Bymiljøetaten for å ha overtrådt trafikkreglene som forbyr parkering på «fortau».

Borettslaget innsendte begjæring om midlertidig forføyning og anmodet byfogdembetet om at kommunen måtte slette allerede ilagte gebyrer, men også at kommunen måtte instrueres om å stanse fremtidige gebyrileggelser. Etter en nærmere vurdering av prosessregler, om hvem som kan fremme en rettsak og hva som kan kreves i rettsak, ble begge krav som var fremmet av borettslaget avvist fra domstolsbehandling.

Til toppen