Prai AS vant forføyningssak om rett til å bruke taxiapp

Prai AS begjærte midlertidig forføyning mot Oslo kommune om adgangen til å bruke applikasjon for bestilling av taxi. Oslo byfogdembete tok i kjennelse av i dag begjæringen til følge.

Kjennelsen kan leses her.

Til toppen