Rekonstruksjonsjonsloven trådt i kraft

Den nye rekonstruksjonsloven, som erstatter dagens regler om gjeldsforhandling etter konkursloven, trådte i kraft mandag 11. mai 2020. 

Loven er midlertidig og gjelder frem til 1. januar 2022, men det legges opp til at den skal erstattes av en ny og permanent lov. Loven er vedtatt i ekspressfart for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19. Justisdepartementet har den 26. mai 2020 sendt på høring forslag til forskrifter om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak. Vi antar at disse vil tre i kraft relativt raskt. Les mer her.

Til toppen