Egne regler for rekonstruksjon små foretak trådt i kraft.

Den nye rekonstruksjonsloven, som erstatter dagens regler om gjeldsforhandling etter konkursloven, trådte i kraft 11. mai 2020. Det er også vedtatt en egen forskrift om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak, som trådte i kraft 1. juli 2020.

Loven er midlertidig og gjelder frem til 1. januar 2022, men det legges opp til at den skal erstattes av en ny og permanent lov. Loven er vedtatt i ekspressfart for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19.  

Både dommere og saksbehandlere i Oslo byfogdembete har vært aktivt involvert i domstolenes implementering av det nye regelverket for rekonstruksjon; både de ordinære regler (for store og mellomstore bedrifter) og de egne regler for små foretak.  Vi har bistått med gjennomføring av saksflyt i saksbehandlingssystemet LOVISA, utarbeidet maler og veiledninger, samt holdt kurs/webinar for dommere og saksbehandlere i alle landets tingretter.

Les mer om rekonstruksjon her.

Til toppen