Rettsgebyret øker

Fra 01.01.2018 øker rettsgebyret fra kr 1049 til kr 1130. Se 'Gebyr og betaling' for en oppdatert liste over rettsgebyr for de enkelte saker.

Til toppen