Sak om lisensfelling av ulv

Organisasjonen NOAH - for dyrs rettigheter, har begjært midlertidig forføyning mot Staten v/Klima og miljødepartementet, med krav om å utsette iverksettelse av fellingstillatelse av ulv i ulvesonen.

Retten har besluttet å innkalle partene til rettsmøte. Rettsmøte i saken vil holdes 03.01.2019 kl 09.00.

Til toppen