Saksstatistikk for januar 2017

Oslo byfogdembetes saksstatistikk for januar 2017 kan leses her.

Til toppen