Saksstatistikk per 3. kvartal 2018

Domstolens saksinngang varierer en del, ikke bare mellom år, men også innen det enkelte år. Så langt i 2018 har vi mottatt 2 % færre rettssaker enn i tilsvarende periode i fjor.

Rettssaker

Tvistesaker – midlertidig forføyning og arrest
Tvistesakene har så langt i år økt med 9 %. Totalt har vi mottatt 406 saker.

­­­­­­­­­­­­­­­Konkurs
Domstolen har mottatt 1246 konkursbegjæringer, som er 2 % mer enn i tilsvarende periode i fjor. Det ble åpnet konkurs i underkant av halv­parten av de mottatte sakene.

Tvangssalg
Per 3. kvartal 2018 har vi mottatt samlet 1641 begjæringer, en oppgang på 4 % sammenlignet med samme periode 2017.

Gjeldsordning
Antall gjeldsordningssaker har gått ned med 13 %. Det er særlig antall begjæringer om søknad om gjeldsordning som har gått ned, fra 42 til 26 saker.

Skiftesaker
Begjæringer om offentlig skifte av dødsbo, begjæring om offentlig felleseieskifte og andre skiftesaker har sammenlagt gått ned med 13 % hittil i år. 

Forvaltningssaker

Forvaltningssakene viser samlet en nedgang i forhold til situasjonen per 3. kvartal 2017. Nedgangen refererer seg til at antall notarialbekreftelser har gått ned med 4 %. Antall mottatte testamenter til oppbevaring har økt med 1 %. Det ble meldt 3049 dødsfall mot 2995 i 2017, en økning på 2 %.  

Les saksstatistikk her.

Se grafer her.

Til toppen