Silver Pensjonsforsikring AS trakk midlertidig forføyning

Silver Pensjonsforsikring AS begjærte 16. februar 2017 midlertidig forføyning med påstand om at staten skal forbys å fatte vedtak om å sette Silver under offentlig administrasjon. Retten besluttet samme dag å innkalle til muntlig forhandling.

Finansdepartementet vedtok 17. februar 2017 å sette Silver under offentlig administrasjon. Retten har etter begjæring fra partene hevet saken ved kjennelse 20. februar 2017. Det blir dermed ikke avholdt noe rettsmøte.

Til toppen