Siste vigsel gjennomført i Oslo byfogdembete

Seremonirommet i Oslo tinghus

Fredag 29. desember var siste dag Oslo byfogdembete forestod borgerlige vigsler. I alt 14 par ble viet i vårt seremonirom i Oslo tinghus. Siste par ut var kl 14.30.

Fra 1. januar 2018 har Oslo kommune overtatt ansvaret for de borgerlige vigslene i Oslo.

Til toppen