Staten vant sak om standard forpakning av snus

Begjæring om midlertidig forføyning mot påbud om standard forpakning av snus førte ikke fram.

Avgjørelsen kan leses her.

Til toppen