Stiftelsen Lovdata fikk medhold

Stiftelsen Lovdata har fått medhold i begjæring om midlertidig forføyning mot Rettspraksis.no. Retten kom til at Lovdatas database over avgjørelser fra Høyesterett er omfattet av databasevernet i åndsverksloven og pålegger sletting av nedlastede avgjørelser og forbyr publisering.

Les avgjørelsen her.

 

Til toppen