Usaklig utestengelse av arbeidstaker i oppsigelsestiden

En arbeidstaker som er blitt oppsagt i sitt arbeidsforhold har som den helt klare hovedregel rett til både å motta lønn og å utføre arbeid gjennom den avtalte oppsigelsestiden.

En oppsagt legemiddelkonsulent med løpende avlønning gjennom hele oppsigelsesperioden ble utestengt fra alle sine arbeidsoppgaver, og han ble umiddelbart hørt med begjæring om midlertidig forføyning hvor han ble gjeninnsatt i arbeidet og tilkjent fulle saksomkostninger.

Til toppen