Om arv og skifte

På disse sidene finner du svar på spørsmål som kan oppstå i forbindelse med dødsfall, for eksempel:

  • opprettelse og oppbevaring av testament
  • hva arvingene må ta stilling til etter dødsfallet
  • hva som må gjøres før nettoformuen fordeles til arvingene
  • hvilke valgmuligheter gjenlevende ektefelle/arveberettiget samboer har
  • hvem som er arving
  • hva som gjøres av retten og hva arvingene kan eller må gjøre selv

Hvis du ikke finner svar på spørsmålene dine her, kan du ved behov ta kontakt med Oslo byfogdembete per e-post eller telefon. Vær oppmerksom på at Oslo byfogdembete gir generell informasjon og veiledning om arvespørsmål, men  ikke konkret rådgivning. 

Grunnet koronapandemien kan du ikke innlevere testamente i vår ekspedisjon, men sende det per post. 

Det er laget en rekke standardskjemaer som skal brukes i forbindelse med behandlingen av et dødsbo. Skjemaene finner du her.

Til toppen