Oppbevaring av testament

Oppbevaring etter at testamentet er opprettet 

Testamentet kan oppbevares hjemme, i bankboks eller andre steder hvor det er grunn til å tro at det vil bli funnet etter din død. Hvor det er oppbevart, har ikke betydning for gyldigheten. Den sikreste måten er likevel at det oppbevares ved domstolen der du bor. Domstolen vil i så fall påse at det blir fremlagt når dødsfallet blir registrert. Dette gjelder også om du har flyttet og testamentet er oppbevart ved en annen domstol enn i det distriktet du dør.

Du kan enten innlevere testamentet personlig eller sende det inn per post.

Ønsker du å oppbevare testament hos Oslo byfogdembete er det viktig å huske på følgende:

  • du må være bosatt i Oslo
  • du må vise legitimasjon i forbindelse med innleveringen (ved personlig oppmøte)
  • du må betale et gebyr på kr 937, som betales ved innlevering eller faktureres
  • dersom du gjør endringer, oppretter tilleggstestament eller nytt testament og ønsker å oppbevare det ved domstolen, må du betale nytt gebyr på kr 937 

Skal du levere inn testament for andre:

  • må du ha skriftlig fullmakt fra den som har skrevet testamentet  

Dette gjelder også ved innlevering av gjensidig testament mellom ektefeller/samboere. Hvis ikke begge har anledning til å være med ved innleveringen, må den som leverer testamentet vise fullmakt fra den som er fraværende.

Advokater kan i følgebrev bekrefte at innleveringen skjer på vegne av testator.

Utlevering av testament som har vært oppbevart ved domstolen

Har du innlevert et testament til oppbevaring, kan du når som helst få det tilbake. Du må vise legitimasjon, slik at vi er sikre på at vi utleverer testamentet til rett person. Hvis noen andre enn deg selv skal hente testamentet ditt, må han/hun ha med skriftlig fullmakt fra deg og legitimere seg.
Et gjensidig testament må hentes av begge testatorer. Hvis begge ikke kan møte samtidig, må fullmakt vises fra den som er fraværende.

Advokater må i følgebrev opplyse om at de skal ha utlevert testamentet samt vedlegge skriftlig fullmakt fra testator.

Oppnevnt verge må først kontakte Fylkesmannen i Oslo og Akershus, for å få avklart om vergeoppdraget omfatter adgangen til å få utlevert testamentet.

 

 

Til toppen