Om gjeldsordning

Hva er en gjeldsordning?

En gjeldsordning er en avtale mellom skyldner og kreditorer. Retten kan også stadfeste en gjeldsordning. Ordningen går over en viss periode, og resulterer vanligvis i at gjeld faller bort ved utløpet av gjeldsordningen. Gjeld som er sikret ved pant i bolig eller bil er ikke omfattet av gjeldsordningen. Gjeldsordningsloven skal sikre at skyldneren innfrir sine forpliktelser så langt som mulig, og at det skjer en ordnet fordeling av midlene mellom kreditorene.

Hva betyr en gjeldsordning for deg?

I gjeldsordningsperioden må du leve sparsommelig. Når du har dekket utgifter til bolig og livsopphold, skal resten av inntekten din fordeles på kreditorene. De fleste gjeldsordninger varer i fem år. All gjeld som er omfattet av gjeldsordningen blir slettet etter disse årene.

Til toppen