Konkurs og rekonstruksjon

Konkurs er et juridisk begrep. Ved en konkurs mister skyldner (den som skylder penger) retten til å bestemme over eiendelene sine. Eiendelene kan selges, slik at kreditorene (de man skylder penger) kan få dekket kravene sine. Både privatpersoner, aksjeselskaper og andre foretak kan gå konkurs.

På disse sidene kan du lese mer om konkurs.

Til toppen