Koronasituasjonen - smittevern og saksavvikling

I tråd med myndighetenes pålegg og anbefalinger for å hindre spredning av koronaviruset, er det enkelte begrensninger i driften av domstolene. Norges domstoler er samfunnskritisk tjeneste, som så langt mulig må opprettholde  sin virksomhet også i krevende situasjoner. Samtidig er det viktig å delta i samfunnsdugnaden som skal redusere smittespredning.

Smittevern i Oslo tinghus

Parter, aktører og andre som skal til Oslo tinghus må gjøre seg kjent med smitteverntiltak i tinghuset.

Ved oppmøte skal du være nøye med god håndhygiene og hostehygiene. Følg rådene fra Folkehelseinstituttet  - det gjør også domstolenes ansatte.  

Domstoladministrasjonen har egen informasjon om smitteverntiltak i domstolene.

Adgang til Oslo tinghus

Tinghuset er inntil videre stengt for besøkende og publikum. Kun parter, aktører og andre med nødvendige ærend har adgang til tinghuset.

Ekspedisjonen

Vår publikumsekspedisjon er inntil videre stengt.

  • Notarialbekreftelser: Det er mulig for å få utført notarialbekreftelser etter avtale. Oslo byfogdembete har åpent for notarialkunder med timeavtale tirsdager og torsdager. Grunnet stor pågang, må du påregne at avtalen ligger noe frem i tid. For å avtale tid for notarialbekreftelse, ta kontakt på e-post.
  • Oppbudsbegjæringer: Oppbudsbegjæringer kan ikke leveres over skranke, men må sendes inn per e-post med skannet signatur eller i vanlig post. Disse blir behandlet på vanlig måte uten at begjærende part er til stede.
  • Dødsfall og innlevering av testamenter: Testamenter kan ikke innleveres eller utleveres i ekspedisjonen, men må sendes per post. Har du spørsmål  kan du fortsatt kontakte oss på e-post og telefon. Dersom du har behov for bistand grunnet kravet om fremleggelse/kopi av testators legitimasjon, har vi åpnet for personlig service etter avtale, mandager fra og med 11.januar 2021. For å avtale tid, må du kontakte oss per e-post.

Saksavvikling

Oslo byfogdembete har tilnærmet normal drift. Det må imidlertid påregnes noe lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Grunnet smittevernhensyn er saker som krever personlig forkynning eller er avhengig av fysisk bistand fra namsfogden eller andre, underlagt visse begrensninger.

Alle rettssaker og andre møter som er berammet og berammes blir gjennomført. Retten kan bestemme at rettsmøter skal avholdes som digitale møter.

Her kan du lese om hvordan du kobler deg til domstolenes videoløsning for digitale møter.

For saker som berammes med fysisk deltagelse, vil smittevernhensyn bli ivaretatt. Domstolenes saksgjennomføring skal ikke skape unødig smitterisiko. Dersom du ikke hører noe fra domstolen, skal du møte i tråd med innkallingen og øvrig informasjon du har mottatt. Det eneste unntaket fra dette er hvis noen av disse punktene er aktuelle for deg:

  • Er du allerede sykmeldt eller satt i karantene, må du melde fra til domstolen så raskt som mulig.
  • Har du vært i et område med vedvarende smitte, skal du holde seg hjemme i 10 dager etter hjemkomst. Det gjelder uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.
  • Har du symptomer på smitte eller annen konkret mistanke om at du kan være smittet, skal du også holde deg hjemme inntil du har fått klarsignal fra lege. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.

Kontaktinformasjon

  • Post sendes til Oslo byfogdembete, postboks 2099 Vika, 0125 Oslo eller på e-post til oslo.byfogdembete@domstol.no. Telefon: 22 99 92 00; åpningstid kl. 08.00-15.00 og for skifteseksjonen kl. 10.00-15.00.

Vi vurderer forholdene fortløpende og eventuelle endringer vil bli publisert.

Sist oppdatert 16.12.20.

Til toppen