Koronasituasjonen - smittevern og saksavvikling

Notarial.jpg

I tråd med myndighetenes pålegg og anbefalinger for å hindre spredning av koronaviruset, er det enkelte begrensinger i driften av domstolene.

Norges domstoler er samfunnskritisk tjeneste, som så langt mulig må opprettholde  sin virksomhet også i krevende situasjoner. Samtidig er det viktig å delta i samfunnsdugnaden som skal redusere smittespredning.

 

Smittevern i Oslo tinghus

Parter, aktører og andre som skal til Oslo tinghus må gjøre seg kjent med smitteverntiltak i tinghuset.

Ved oppmøte skal du være nøye med god håndhygiene og hostehygiene. Følg rådene fra Folkehelseinstituttet  - det gjør også domstolenes ansatte.  

Adgang til Oslo tinghus

Tinghuset er inntil videre stengt for besøkende og publikum. Kun parter, aktører og andre med strengt nødvendige ærend har adgang til tinghuset.

Ekspedisjonen

Vår publikumsekspedisjon er inntil videre stengt.

  • Notarialbekreftelser: Det er begrenset mulighet for å få utført notarialbekreftelser, men Oslo byfogdembete har foreløpig åpnet for notarialkunder med timeavtale tirsdager og torsdager. Grunnet stor pågang må du påregne at avtalen ligger noe frem i tid. For avtale om notarialbekreftelse må du ta kontakt på e-post for avtale om tidspunkt.

  • Oppbudsbegjæringer kan ikke leveres over skranke, men må sendes inn per e-post eller i vanlig post. Disse blir behandlet på vanlig måte uten at begjærende part er til stede.

  • Dødsfall og innlevering av testamenter: Testamenter kan ikke innleveres i ekspedisjonen, men må sendes per post. Du kan ta kontakt på telefon eller sende e-post.    

Saksavvikling

Oslo byfogdembete tar sikte på å gjennomføre så mye som mulig av den planlagte aktiviteten. Det må imidlertid påregnes lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Grunnet smittevernhensyn er saker som krever personlig forkynning eller er avhengig av fysisk bistand fra namsfogden eller andre, underlagt visse begrensninger.

Du må legge til grunn av alle rettssaker og andre møter som er berammet og berammes blir gjennomført.

Retten kan bestemme at rettsmøter skal avholdes som digitale møter. Her kan du lese om hvordan du kobler deg til domstolenes videoløsning.

For saker som berammes med fysisk deltagelse, vil smittevernhensyn bli ivaretatt. Domstolenes saksgjennomføring skal ikke skape unødig smitterisiko.

Dersom du ikke hører noe fra domstolen skal du møte i tråd med innkallingen og øvrig informasjon du har mottatt. Det eneste unntaket fra dette er hvis noen av disse punktene er aktuelle for deg:

  • Er du allerede sykmeldt eller satt i karantene, må du melde fra til domstolen så raskt som mulig.

  • Har du vært i et område med vedvarende smitte, skal du holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst. Det gjelder uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.

  • Har du symptomer på smitte eller annen konkret mistanke om at du kan være smittet, skal du også holde deg hjemme inntil du har fått klarsignal fra lege. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.

Kontaktinformasjon:

Post sendes til Oslo byfogdembete, postboks 2099 Vika, 0125 Oslo eller på e-post til oslo.byfogdembete@domstol.no. Telefon: 22 99 92 00; åpningstid kl. 08.00-15.45 og for skifteseksjonen kl. 10.00-15.45.

Vi vurderer forholdene fortløpende og eventuelle endringer vil bli publisert.

Sist oppdatert 06.05.2020.

Til toppen