Om notarialbekreftelser

Det er redusert drift hos notarius publicus. Grunnet den pågående pandemien og smitteverntiltak er vår ekspedisjon kun åpen for kunder med timeavtale tirsdager og torsdager.

Har du behov for notarialbekreftelse kan du inntil videre bestille tid for dette her: https://notariuspublicusoslo.makeplans.no/ 

Hvis du har andre spørsmål kan du fortsatt ta kontakt med oss ved å sende e-post 

Hva er en notarialbekreftelse?

En notarialbekreftelse er en offentlig bekreftelse av et dokument. Bekreftelsen gis av notarius publicus. I Oslo er det Oslo byfogdembete som er notarius publicus.

Hvorfor må et dokument notarialbekreftes?

Notarialbekreftelse kan være nødvendig på dokumenter som skal brukes i utlandet. Det vil vanligvis være utenlandske myndigheter, organisasjoner eller firmaer som krever at et dokument må notarialbekreftes. Ofte trenger et dokument en ytterligere bekreftelse i form av en apostille fra statsforvalteren, eller legalisering gjennom Utenriksdepartementet, avhengig av hvilket land dokumentet skal benyttes i.

Hvilke typer notarialbekreftelser gir Notarius publicus i Oslo?

Notarius publicus i Oslo gir forskjellige typer notarialbekreftelser. Hvilken bekreftelse som gis, avhenger av hva slags dokument det dreier seg om, og hva du legger frem av dokumentasjon.

Hvordan får du en notarialbekreftelse?

Ved noen typer notarialbekreftelser må du møte personlig og legitimere deg. Ved å lese om de ulike typene notarialbekreftelser vil du finne mer informasjon om dette.

Må du bestille tid for å få en notarialbekreftelse?

Notarialbekreftelser krever ved normal drift ingen timebestilling, og gjøres i ekspedisjonen vår mens du venter. Omfattende bekreftelser kan hentes dagen etter.

Hva koster en notarialbekreftelse?

Per 01.01.2021 koster en notarialbekreftelse kr 299. Du må betale forskuddsvis i ekspedisjonen vår. Vi oppfordrer deg til å betale med bankkort/kredittkort. 

 

Til toppen