Bekreftelse av underskrift

Hva er notarialbekreftelse av underskrift?

Dette er en bekreftelse hvor notarius publicus bekrefter signaturen til den som har undertegnet et dokument.

Hvordan får du denne bekreftelsen?

For å få denne bekreftelsen, må du møte personlig og vise legitimasjon. Du må signere dokumentet foran notarius publicus.

Hva er gyldig legitimasjon hos notarius publicus?

Gyldig legitimasjon er pass, førerkort utstedt i Norge (bankkortstørrelse) eller bankkort med bilde utstedt i Norge. Nasjonalt ID-kort fra andre land er ikke gyldig legitimasjon hos notarius publicus.

Når kan det være nødvendig med bekreftelse av underskrift?

Notarialbekreftelse av underskrift kan være nødvendig på fullmakter til representanter i utlandet, fullmakter og skjøter vedrørende kjøp og salg av eiendom i utlandet, dokumenter i forbindelse med adopsjon av utenlandske barn eller dokumenter vedrørende arv fra utlandet.

Hva koster en notarialbekreftelse?

Se oversikten 'Gebyr og betaling'.

Til toppen