Ofte stilte spørsmål

Vigsel: 

Fra 01.01.2018 ble vigselsmyndigheten overført fra domstolene til kommunene. Skal du gifte deg i Oslo, må du derfor ta kontakt med Oslo kommune v/ Rådhuset.

Kopi av vigselsattester for vigsler gjennomført ved Oslo byfogdembete i perioden 1975 til 2004, kan du få ved skriftlig henvendelse. Ved vigsler gjennomført før 1975, må du kontakte Statsarkivet i Oslo. For vigsler gjennomført fra 1. oktober 2004 kontakter du folkeregisteret .Notarial:

Hva koster en notarialbekreftelse?    
Hvilke dokumenter bekrefter notarius publicus?    
Må jeg bestille tid?         
Må jeg møte personlig?    
Må jeg ha med legitimasjon?     
Hvor får jeg påført apostille?            

Konkurs:

Arbeidsgiver skylder meg lønn - hva gjør jeg?      
Hva koster det å begjære noen konkurs?    
Hvilke frister må jeg overholde når jeg begjærer noen konkurs?   
Vårt firma klarer ikke å dekke løpende utgifter - hvordan begjærer vi oss selv konkurs?    

Tvangsfullbyrdelse:

Jeg har mottatt begjæring om tvangssalg av boligen min - hva skjer videre?    
Jeg ønsker å betale kravet - hvem tar jeg kontakt med?   
Er det mulig å inngå en betalingsordning?        
Kan jeg selge boligen frivillig etter at medhjelper er oppnevnt?   
Jeg ønsker å begjære tvangssalg - hvordan går jeg frem?    
Jeg ønsker å kaste ut leietakeren min - hvordan går jeg frem?         

Dødsfall/arv:

Liste over spørsmål og svar om dødsfall, arv og skifte finner du her.

Økonomi:

Hvilken konto skal jeg innbetale rettsgebyr til?    
Hva skal jeg merke innbetalingen med?    
Hva er deres fakturaadresse?   

Til toppen