Oslo byfogdembete

Oslo byfogdembete er en av landets største domstoler og holder til i Oslo tinghus. Domstolen har 52 ansatte. Sorenskriver Inga Merethe Vik er øverste leder for domstolen.

Oslo byfogdembete er en spesialdomstol og den eneste av sitt slag. Domstolen dekker hele Oslo. Våre sentrale saksfelt er: Midlertidig forføyning og arrest, felleseie- og dødsboskifte, konkurs, tvangssaker og gjeldsordning. Domstolen utfører også notarialbekreftelser.

På disse sidene finner du mer informasjon om domstolen.

Til toppen