Saksbehandlingstider

Saksbehandlingstider ved Oslo byfogdembete

Oversikten angir hvilken saksbehandlingstid du normalt kan forvente.

Midlertidig forføyning eller arrest
Begjæringer om midlertidig forføyning og arrest er hastesaker og blir tatt under behandling umiddelbart.
Sakene avgjøres normalt innen 2 dager, når avgjørelsen kan tas uten at det innkalles til rettsmøte.

Et eventuelt rettsmøte avholdes innen to uker, og avgjørelsen foreligger innen to uker etter rettsmøtet.

Konkurs
Rettsmøte til behandling av konkursbegjæringen avholdes innen to uker. I noen tilfeller gis det utsettelse og det avholdes et rettsmøte til. Åpningskjennelse avsies i rettsmøtet. Skiftesamling holdes innen tre uker etter konkursåpning. Oppbudsbegjæring behandles innen èn til to dager.

Tvister som behandles etter allmenprosess
Hovedforhandling avholdes innen seks måneder og deretter avsies dom innen to uker.

Tvister som behandles etter annen prosesslovgivning
Noen tvister avgjøres innen kort tid kun på grunnlag av skriftlig behandling. Et eventuelt rettsmøte holdes innen fem måneder, og avgjørelsen foreligger innen to uker etter rettsmøtet.

Tvangssalg
Beslutning om tvangssalg treffes innen to måneder. Ved innsigelser foreligger avgjørelsen innen fire måneder.  

Utkastelse av bolig (fravikelse)
Avgjørelse foreligger innen seks uker. Ved innsigelser foreligger avgjørelsen innen tolv uker.

Gjeldsordning 
Søknad om åpning av gjeldsforhandling avgjøres innen tre uker.

Rettsmøte til behandling av begjæring om tvungen gjeldsordning holdes innen seks uker og avgjørelse foreligger innen to uker etter rettsmøtet.

Klage på namsmannens avgjørelser
Avgjørelse foreligger innen fire måneder.

Skifte mellom ektefeller
Partene innkalles til meklingsmøte, som avholdes innen to måneder. 

Dødsfallregistrering
Dødsfall registreres samme dag eller dagen etter dødsfallsmelding mottas. Skifteattest utstedes innen én til to uker etter mottak av korrekt utfylt skjema.

Notarialbekreftelser
Behandles i vår ekspedisjon mens du venter.  

 

 

Til toppen