Skjema

Her finner du skjemaer og maler tilknyttet Oslo byfogdembetes virksomhet.

Skjemaene må innleveres med originalunderskrift. 


Dødsfall/arv

Her finner du informasjon om digital signering.  

Det finnes ikke et eget skjema for å begjære offentlig skifte. Hvis dere ønsker offentlig skifte, må dette skrives i et brev som sendes Oslo byfogdembete. Begjæringen må være i original.

 Tvangsfullbyrdelse

 Midlertidig sikring

 Konkurs / Oppbud / Rekonstruksjon


For ansatte:

Gjeldsordning

De nødvendige skjema kan lastes ned fra Politiets/Namsfogdens nettsider.   

Begjæring om godkjenning av bevis for at ektefelle er død

Til toppen