Skjema

Her finner du skjemaer og maler tilknyttet Oslo byfogdembetes virksomhet.

Skjemaene må innleveres med originalunderskrift. 


Dødsfall/arv

 Tvangsfullbyrdelse

 Midlertidig sikring

 Konkurs / Oppbud / Rekonstruksjon


For ansatte:

Gjeldsordning

De nødvendige skjema kan lastes ned fra Politiets/Namsfogdens nettsider.   

Begjæring om godkjenning av bevis for at ektefelle er død

Til toppen